Kruszyński, R. J. (2022) „Wolność religijna w miejscu pracy : Analiza wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, The Legal Culture, 3(1-2). doi: 10.37873/legal.2020.3.1-2.67.