Rowiński, T. (2020) „Wpływ tradycji liberalnej i chrześcijańskiej na powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz współczesne rozumienie praw człowieka”, The Legal Culture, 2(1), s. 125–141. doi: 10.37873/legal.2019.2.1.65.