Wituła, N. (2022) „Znaczenie suwerenności w demokratycznym państwie prawa”, The Legal Culture, 4(1-2). doi: 10.37873/legal.2021.4.1-2.64.