Węglarz, M. (2022) „Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP”., The Legal Culture, 4(1-2). doi: 10.37873/legal.2021.4.1-2.63.