Gajewicz, K. (2022) „Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2”, The Legal Culture, 3(1-2). doi: 10.37873/legal.2020.3.1-2.58.