Grimi, E. (2020) „Czy możliwe jest prawo wolne od aksjologii?”, The Legal Culture, 2(1), s. 143–152. doi: 10.37873/legal.2019.2.1.37.