Kmieciak, B. (2019) “ Wybrane problemy ochrony praw ubezwłasnowolnionego pacjenta”, The Legal Culture, 1(2), pp. 84-99. doi: 10.37873/legal.2018.1.2.25.