Kulczyk, M. i Puppinck, G. (2019) „Godność życia ludzkiego w świetle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, The Legal Culture, 1(2), s. 18–30. doi: 10.37873/legal.2018.1.2.20.