Trela, M. (2018) „Święta Rita zamiast Temidy – kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych”, The Legal Culture, 1(1), s. 148–162. doi: 10.37873/legal.2018.1.1.16.