Jarząbek-Słobodzian, M., Gotkowska-Basińska, K. i Świętek, A. (2018) „Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji”, The Legal Culture, 1(1), s. 132–146. doi: 10.37873/legal.2018.1.1.15.