Wrześniewska-Wal, I. (2018) „ Przebieg ciąży a zdrowie matki i dziecka w wybranych orzeczeniach sądu lekarskiego”, The Legal Culture, 1(1), s. 72–84. doi: 10.37873/legal.2018.1.1.11.