Galiński, Marcin. 2022. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 17 Czerwca 2014 Roku (II KK 24/14)”. The Legal Culture 4 (1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.85.