Rakoczy, Tomasz. 2022. „Katecheza W szkołach Publicznych W Wybranych państwach Rady Europy. Próba Wypracowania Zasad”. The Legal Culture 4 (1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.84.