Rowiński, Tomasz. 2020. „Wpływ Tradycji Liberalnej I chrześcijańskiej Na Powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Oraz współczesne Rozumienie Praw człowieka”. The Legal Culture 2 (1):125-41. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.65.