Gajewicz, Konrad. 2022. „Realizacja Aksjologii wynikającej Z Ustawy Zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej W Dobie Wirusa SARS-CoV-2”. The Legal Culture 3 (1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2020.3.1-2.58.