Grimi, Elisa. 2020. „Czy możliwe Jest Prawo Wolne Od Aksjologii?”. The Legal Culture 2 (1):143-52. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.37.