Kmieciak, Błażej. 2019. “ Wybrane Problemy Ochrony Praw ubezwłasnowolnionego Pacjenta”. The Legal Culture 1 (2), 84-99. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.25.