Jarząbek-Słobodzian, Marta, Krystyna Gotkowska-Basińska, i Anna Świętek. 2018. „Konflikty okołorozwodowe I próby Minimalizowania Ich Negatywnych skutków Dla Dzieci – Z doświadczeń sędziego Rodzinnego I Ośrodka Mediacji”. The Legal Culture 1 (1):132-46. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.15.