Wrześniewska-Wal, Iwona. 2018. „Przebieg ciąży a Zdrowie Matki I Dziecka W Wybranych Orzeczeniach sądu Lekarskiego”. The Legal Culture 1 (1):72-84. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.11.