Brzozowska, Monika, i Tomasz Pilikowski. 2018. „Ochrona dóbr Osobistych Ojca W kontekście Problematyki Przerwania ciąży - Prawo Ojca Do Ochrony życia Rodzinnego I nawiązania Kontaktu Z Dzieckiem”. The Legal Culture 1 (1):62-71. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.10.