KMIECIAK, B. Wybrane problemy ochrony praw ubezwłasnowolnionego pacjenta. The Legal Culture, v. 1, n. 2, p. 84-99, 30 Dec. 2019.