Galiński, M. (2022). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (II KK 24/14) . The Legal Culture, 4(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.85