Rakoczy, T. (2022). Katecheza w szkołach publicznych w wybranych państwach Rady Europy. Próba wypracowania zasad. The Legal Culture, 4(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.84