Rykowski, R., & Kowalska, M. (2018). Ochrona dóbr osobistych w prawie rodzinnym. The Legal Culture, 1(1), 36–47. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.7