Rowiński, T. (2020). Wpływ tradycji liberalnej i chrześcijańskiej na powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz współczesne rozumienie praw człowieka. The Legal Culture, 2(1), 125–141. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.65