Węglarz, M. (2022). Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP. The Legal Culture, 4(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.63