Gajewicz, K. (2022). Realizacja aksjologii wynikajÄ…cej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2. The Legal Culture, 3(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2020.3.1-2.58