Grimi, E. (2020). Czy możliwe jest prawo wolne od aksjologii?. The Legal Culture, 2(1), 143–152. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.37