Kmieciak, B. (2019). Wybrane problemy ochrony praw ubezwłasnowolnionego pacjenta. The Legal Culture, 1(2), 84-99. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.25