Trela, M. (2018). Święta Rita zamiast Temidy – kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych. The Legal Culture, 1(1), 148–162. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.16