Jarząbek-Słobodzian, M., Gotkowska-Basińska, K., & Świętek, A. (2018). Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji. The Legal Culture, 1(1), 132–146. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.15