Wrześniewska-Wal, I. (2018). Przebieg ciąży a zdrowie matki i dziecka w wybranych orzeczeniach sądu lekarskiego. The Legal Culture, 1(1), 72–84. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.11