(1)
Tempczyk, P. Rejestracja związków Wyznaniowych W Rzeczpospolitej Polskiej Oraz W Federacji Rosyjskiej. KP 2022, 5.