(1)
Boroń, P. Herder. Przewrót Herderowski I Jego Skutki. KP 2022, 5.