(1)
Galiński, M. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 17 Czerwca 2014 Roku (II KK 24/14). KP 2022, 4.