(1)
Rakoczy, T. Katecheza W szkołach Publicznych W Wybranych państwach Rady Europy. Próba Wypracowania Zasad. KP 2022, 4.