(1)
Rykowski, R.; Kowalska, M. Ochrona dóbr Osobistych W Prawie Rodzinnym. KP 2018, 1, 36-47.