(1)
Kruszyński, R. J. Wolność Religijna W Miejscu Pracy : Analiza Wybranych Orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. KP 2022, 3.