(1)
Rowiński, T. Wpływ Tradycji Liberalnej I chrześcijańskiej Na Powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Oraz współczesne Rozumienie Praw człowieka. KP 2020, 2, 125-141.