(1)
Węglarz, M. Niedopuszczalność Transkrypcji Zagranicznych aktów Urodzenia Ze względu Na sprzeczność Z Podstawową Zasadą porządku Prawnego RP. KP 2022, 4.