(1)
Kmieciak, B. Wybrane Problemy Ochrony Praw ubezwłasnowolnionego Pacjenta. LC 2019, 1, 84-99.