(1)
Jarząbek-Słobodzian, M.; Gotkowska-Basińska, K.; Świętek, A. Konflikty okołorozwodowe I próby Minimalizowania Ich Negatywnych skutków Dla Dzieci – Z doświadczeń sędziego Rodzinnego I Ośrodka Mediacji. KP 2018, 1, 132-146.