(1)
Wrześniewska-Wal, I. Przebieg ciąży a Zdrowie Matki I Dziecka W Wybranych Orzeczeniach sądu Lekarskiego. KP 2018, 1, 72-84.