(1)
Lis, M. Zasada Lex Retro Non Agit W Orzecznictwie TrybunaƂu Konstytucyjnego. KP 2022, 5.