(1)
Brzozowska, M.; Pilikowski, T. Ochrona dóbr Osobistych Ojca W kontekście Problematyki Przerwania ciąży - Prawo Ojca Do Ochrony życia Rodzinnego I nawiązania Kontaktu Z Dzieckiem. KP 2018, 1, 62-71.