[1]
Galiński, M. 2022. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (II KK 24/14) . The Legal Culture. 4, 1-2 (paź. 2022). DOI:https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.85.