[1]
Rakoczy, T. 2022. Katecheza w szkołach publicznych w wybranych państwach Rady Europy. Próba wypracowania zasad. The Legal Culture. 4, 1-2 (paź. 2022). DOI:https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.84.