[1]
Kmieciak, B. 2019. Wybrane problemy ochrony praw ubezwłasnowolnionego pacjenta. The Legal Culture. 1, 2 (Dec. 2019), 84-99. DOI:https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.25.