[1]
Lis, M. 2022. Zasada lex retro non agit w orzecznictwie TrybunaƂu Konstytucyjnego. The Legal Culture. 5, (grudz. 2022). DOI:https://doi.org/10.37873/legal.2022.5.101.