(1)
Ludwin, F.; Zalewski, B. Słowo wstępne. LC 2020, 2, 7-8.